Ficha de InscripciónDatos del curso

INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO A SOLICITAR

Datos de contacto

DATOS DEL SOLICITANTE (Los datos reseñados con * son obligatorios)

Cláusula de protección de datos

Grup Apsa del Gironès, amb NIF B17428509 és el titular del lloc web http:/campusapsagirones.formateeditorial.com/, amb domicili a Rambla Xavier Cugat, 52 –Girona- 17007. Tel.972 221 257, email: info@autoescolaapsa.com . Grup Apsa del Gironès li garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que proporcioni l’Usuari en el lloc web http:/campusapsagirones.formateeditorial.com/. Grup Apsa del Gironès i en compliment del disposat en el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 de 27 d’abril i restant normativa d’aplicació, l’informa que: Totes les seves dades de caràcter personal facilitades a Grup Apsa de Gironès seran tractades per aquesta d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 de 27 d’abril i quedaran incorporades en un fitxer creat i mantingut sota la responsabilitat de Grup Apsa del Gironès. Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancellació o oposició, dirigint-se mitjançant carta, fax o correu electrònic a: Rambla Xavier Cugat, 52 –Girona- 17007. Tel. 972 221 257, email: info@autoescolaapsa.com